DPS prekšio Zakon o finansiranju političkih subjekata

160
www.dps.me

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) prekršila je Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) i zatražila da ta stranka vrati u budžet 47,5 hiljada EUR.

Iz ASK-a su kazali da je utvrđeno da sredstva iz privatnih izvora od 47,5 hiljada EUR, koja su se odnosila na izborne aktivnosti na području Golubovaca, DPS nije prikupio u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjektata i izbornih kampanja.

Oni su naveli da tako prikupljena sredstva nijesu prijavljena odgovornom licu u partiji, određenom za namjensko trošenje sredstava i na način predviđen Zakonom.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS