Objavljena zajednička pregovaračka pozicija za poglavlje 27

210
foto: gov.me

Podgorica, (MINA) – Kancelarija za evropske integracije objavila je Zajedničku poziciju Evropske unije za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koja predstavlja polazni i najvažniji dokument za planiranje obaveza koje je neophodno realizovati u okviru ove oblasti u narednom periodu.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, ovako je potvrđena dosljednost principima transparentnosti vođenja pristupnih pregovora i odlučnost da, obezbjeđivanjem pristupa informacijama, podstakne efikasnost i odgovornost svih u procesu pristupanja EU.

Vlada je, dodali su, u skladu sa procedurom koju je definisala Evropska komisija, uputila zahtjev za pristup, korišćenje i distribuciju ove Zajedničke pregovaračke pozicije, nakon Međuvladine konferencije od 10. decembra prošle godine.

“Na sastanku Radne grupe za pregovaračko poglavlje 27 zaključeno je da će Zajednička pregovaračka pozicija, nakon prevoda biti dostavljena svim članovima i članicama Radne grupe«, navodi se u saopštenju.

Kako je pojašnjeno, u skladu sa procedurom i definisanim rokom, Evropska komisija je 15. januara odobrila pristup, korišćenje i distribuciju Zajedničke pregovaračke pozicije, koja je do tada, na osnovu njenog zahtjeva, bila označena stepenom tajnosti Limite odnosno Interno.

Oni su podsjetili da je izradi Zajedničke pregovaračke pozicije prethodilo usvajanje Pregovaračke pozicije za poglavlje 27 na sjednici Vlade a koja je, u skladu sa praksom koja je primjenjivana za sva otvorena poglavlja, na osnovu Zakona o tajnosti podataka označena stepenom tajnosti “Interno”.