eParticipacija za intenzivniju komunikaciju građana i organa uprave

171

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore ne participiraju dovoljno u društveno-političkim procesima, a servis eParticipacije omogućiće im da aktivnije učestvuju u izradi zakona i strateških dokumenta i iznose svoje stavove putem komentara u javnim raspravama, saopšteno je na konferenciji Ministarstva javne uprave.

Resorna ministarka Suzana Pribilović otvorila je danas nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu koja se prvi put organizuje u Crnoj Gori, pod motom „Globalni poziv za akciju – Uprava u službi građana“.

„Participativna demokratija je proces kolektivnog donošenja odluka, koji treba da osnaži i motiviše građane da uređuju javni život i da se uključuju u sva pitanja koja se tiču njihovih građanskih prava“, kazala je Pribilović, na konferenciji “e-Demokratija – građani, kreatori javnih politika”.

Predstavnica Ministarstva javne uprave Marija Janković, kazala je da je cilj izrade servis eParticipacija, inteziviranje kvaliteta komunikacije između organa uprave, građana i zainteresovane javnosti tokom izrade akata javne politike, na pojednostavljen i praktičan način.

Predstavnica Ministarstva Milica Vučinić, predstavljajući servis eParticipacija, koji će biti pušten u produkciju u ponedjeljak, rekla je da građani Crne Gore ne participiraju u dovoljnoj mjeri u društveno-političkim procesima.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS