Još nije izrečena maksimalna kazna za silovanje

127
succo (CC0), Pixabay

Podgorica, (MINA) – U poslednjih devet godina 45 žena u Crnoj Gori je prijavilo da su bile žrtve silovanja, a maksimalna kazna zatvora od 15 godina za to krivično djelo, još nije izrečena.

Kako navodi Dan, prema poslednjim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom prošle godine zabilježeno je osam slučajeva silovanja, kao i jedno krivično djelo silovanje u pokušaju.

Prosječna kazna koja se izriče za krivično djelo silovanje je tri godine.

Profesor Univerziteta Crne Gore Velimir Rakočević kazao je da ne postoji opravdanje što još nije izrečena maksimalna zatvorska kazna za silovanje, kada imamo u vidu da se za manja krivična djela izriču kazne od tri ili više godina.

On je upozorio da iako se biljei porast broja prijavljenih slučajeva silovanja, to ne znači da su se sve žrtve obratile policiji, a sve zbog straha od stigmatizacije.

“To što se bilježi veći broj prijava ne znači da su sva ta nedjela došla do policije i da su se izvršioci našli pred licem pravde. Naprotiv, „tamna brojka”, odnosno broj neprijavljenih slučajeva u odnosu na jedan prijavljeni, kod silovanja je čak do deset”, rekao je Rakoečvić.

To je, dodao je on, praksa u svijetu, a ne samo kod nas.

“Dodatni problem je i što neke žrtve ništa i ne prijave, osim kada su suočene sa maksimalnim posljedicama, kada ne mogu sakriti tragove nasilja, jer se boje osude okoline iz razloga što se, na žalost, od žrtve pravi krivac”, naveo je Rakočević.

U NVO Crnogorski ženski lobi godinama ukazuju na neadekvatne sankcije za sve vidove nasilja, pa samim tim i silovanje, jer se ni za jedno od nedjela koja se tiču zaštite fizičkog, ali i psihičkog integriteta ličnosti, ne izriču maksimalne kazne.