MINA Foto: Ski maraton Kolašin – Žabljak

503

Fotografije je snimio Emil Šabotić, dana 16.03.2019. godine, i ustupio ih je agenciji MINA za objavu.

Fotografije se mogu koristiti i prenositi uz obavezno pominjanje izvora Emil Šabotić/MINA.