Nema posebnog staža za vrijeme služenje vojnog roka

18
foto: gov.me

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada smatra da ne treba prihvatiti predložene izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se predviđa da se osiguraniku može uračunati u poseban staž vrijeme provedeno na odsluženju vojnog roka.

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podnijeli su u parlamentu Branka Bošnjak, Ljiljana Đurašković, Vera Bulatović i Marina Jočić.

Ovi poslanici su predložili da se muškarcu može uračunati u poseban staž vrijeme provedeno na odsluženju vojnog roka i da osiguranik to pravo može ostvariti podnošenjem zahtjeva uz odgovarajuću dokumentaciju.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS