Odrediti starosnu granicu za osobe u procesu potpomognute oplodnje

19
foto: Skupština Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji (MPO) treba da definiše određivanje starosne granice za osobe koje su u tom procesu i precizno formuliše normu kojom propisuje ko ima pravo na liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO, ocijenjeno je iz skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost.

Zaključci sa konsultativnog saslušanja na temu Kako do najboljih rješenja u zakonu o MPO objavljeni su na internet stranici crnogorske Skupštine.

Navodi se da je MOP oblast medicine u kojoj se prepliću delikatna i kompleksna pitanja ljudskih prava učesnika u tom pravnom odnosu, kao i prava djeteta.

»Zato je neophodno da na što precizniji način, koji je u skladu sa medicinskim dostignućima i kulturnom kontekstu definisati zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast, kako u primjeni zakona ne bi bilo spornih pitanja, kao i da pravna regulativa treba da omogući istu pravnu poziciju za svu djecu«, naveli su iz tog skupštinskog tijela.

Odbor za rodnu ravnopravnost sugerisao je da se u procesu izrade teksta zakona koji će regulisati način, postupak, uslove i druga pitanja od značaja za uređenje sprovođenja djelatnosti i postupaka MPO vodi računa da zakon bude što više usaglašen sa drektivama EU.

Tako bi, smatraju, rješenja bila na adekvatan način postavljena i uređena, što će doprinijeti da se unaprijedi međunarodna saradnja.

U zakonu, ocijenili su, treba da se navodi precizna definicija embriona u kontekstu MPO i direktiva Evropske unije.

»Zakon treba i da jasno definiše titulare prava na MPO, posebno u dijelu koji to pravo garantuje ženi koja ne živi u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici (treba precizno odrediti pod kojim uslovima žena koja nije u bračnoj ili vanbračnoj zajednici može ići na MPO kako bi se onemogućio prostor za razne vidove diskriminacije)«, piše u zaključcima.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS