Otvorenošću podataka do efikasnijeg ostvarenja prava na SPI

78
foto: MINA

Podgorica, (MINA) – Veći nivo transparentnosti javne uprave, njihova dostupnost širem krugu korisnika i efikasnije ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama cilj je objavljivanja podataka u otvorenom formatu, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo javne uprave.

Predstavnica Ministarstva, Bojana Bajić, kazala je da javna uprava treba da na portalima postavi podatke u formatu otvorenom, čitljivom, dostupnom građanima i da se potreba da se bilo ko državi obraća za podatke koji su već dostupni.

“Cilj je da se što više podataka objavi proaktivno na portalima javne uprave, kako bi se smanjila potreba za slobodnim pristupom informacija, odnosno potreba za podnošenjem zahtjeva za podacima koji su već dostupni”, rekla je ona.

Prema njenim riječima, otvaranjem podataka država podstiče razvoj kreativnog biznisa , ali i dobija dragocjene povratne informacije, koje mogu biti od koristi za poboljšanje kvaliteta podataka, bolje razumijevanje potreba korisnika, kvalitetnije formulisanje o sprovođenje javnih politika.

“Obezbjeđivanje dostupnosti podataka bez ugrožavanja povjerljivosti ili privatnosti, čini ih dostupnim širem krugu korisnika. Na taj način se postiže efikasnije ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama”, navela je Bajić.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS