Podrška SPUCG da se produži rok za završetak drugog nivoa studija

24

Podgorica, (MINA) – Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) podržaće studente u inicijativi da se produži rok za završetak drugog nivoa studija, koji je postojao u prethodnom modelu studiranja i trajao jednu studijsku godinu, saopšteno je iz te institucije.

Predsjednik SPUCG, Danilo Jelovac, podsjetio je da je ta krovna organizacija studenata prošle godine, a uzimajući u obzir i posljednju urgenciju, u četiri navrata putem dopisa i sastanaka, iznijela stav da bi trebalo produžiti rok za studije po starom sistemu i o tome upoznala nadležne državne institucije.

»Ovom inicijativom želimo da obezbijedimo mogućnost studentima koji su upisali studije po starom sistemu, da dobiju priliku da završe drugi nivo studija u trajanju od jedne akademske godine, a kako je to bilo definisano u trenutku kada su upisivali fakultet«, rekao je Jelovac.

Kao dodatni razlog zbog kojeg zahtjev studenata smatra opravdanim, naveo je činjenicu da zakonski okvir još nije u potpunosti usklađen sa novim modelom studiranja, a na čemu insistiraju.

„SPUCG uvijek je na strani studenata i zaštiti njihovih prava, pa će tako biti i ovog puta u uvjerenju da studenti s pravom iznose zahtjev da završe studije po modelu i dužini trajanja drugog nivoa studija, koji su važili u vrijeme njihovog upisa na fakultet, odnosno primjene prethodnog Zakona o visokom obrazovanju“, poručio je Jelovac.

Prema njegovim riječima, dodatni argument za upućivanje te inicijative ka nadležnim institucijama biće i potpisi studenata koje će Studentski parlament UCG prikupljati sjutra, posredstvom studentskih vijeća na svim organizacionim jedinicma Univerziteta Crne Gore.