Policija da prezentuje rad, ali i da ima restriktivniji pristup

195
foto:UCG

Podgorica, (MINA) – Policija treba da prezentuje rezultate rada, ali u zavisnosti od okolnosti i jačine dokaza koje ima treba da odluči da li će snimati i javno objavljivati video zapise akcija, smatra kriminolog i dekan Pravnog fakulteta, Velimir Rakočević.

Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je Upravi policije da se prekine praksa javnog objavljivanja video zapisa policijskih akcija, kako bi se obezbijedila zaštita ljudskih prava i osigurao visok stepen zaštite privatnosti i pretpostavke nevinosti.

Rakočević je agenciji MINA kazao da policija ima nesporni pravni osnov za fotografisanje i snimanje svih radnji, ne samo istražnih, i na taj način ne pravi nikakvu grešku, jer i evropsko i crnogorsko zakonodavstvo to dozvoljava.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS