Radovi u koritu Gračanice neophodni

42
foto: MINA

Nikšić, (MINA) – Radovi na čišćenju zaraslog korita rijeke Gračanice u selu Morakovo u Nikšićkoj Župi, koji traju 15 dana, trenutno su obustavljeni zbog nasipanja prilaznog puta uz močvarno rječno korito.

Dio mještana Morakova, koji su kazali da se iskopavanjem pijeska ušlo u rejon ribolovnog revira, što ostavlja katastrofalne ekološke posljedice, usprotivio se čišćenju korita.

Čišćenje korita godinama je zahtijevalo 20 domaćinstava uz obalu Gračanice koja, kada nabuja zbog obilnih kiša, plavi njihova imanja.

foto: MINA

Jedan od mještana iz tog sela, udaljenog 30 kilometara od Nikšića, kome rijeka više od 40 godina plavi imanje, Nikola Marojević, kazao je da je riječ o proizvoljnim ocjenama koje su “više nego smiješne”.

„Radovi se izvode u potpuno suvom koritu Gračanice, pa zar može biti mrestilište i riblji revir bez vode i to na mjestu gdje rijeka ponire“, naveo je Marojević, pokazujući potpuno isušeno korito rijeke na mjestu do koga su stigli sa čišćenjem.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS