Rakočević: Izmjena Ustava jedino rješenje

16
foto:UCG

Podgorica, (MINA) – Izmjena Ustava jedino je moguće rješenje za izlaz iz blokade Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), kazao je kriminolog Velimir Rakočević.

Rakočević je Dnevnim novinama rekao da će te izmjene morati da budu urađene u narednih godinu koliko može trajati v.d. stanje, jer aktuelni VDT Ivica Stanković, koji će nakon isteka mandata biti vršioc dužnosti, mora ići u penziju.

Kako je pojasnio, trenutno rješenje za izbor VDT, za kojeg je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, neodrživo je i takvo izborno rješenje ne postoji ni u jednoj državi.

“Treba definitivno ići na promjenu Ustava i to da se admandmanskim djelovanjem traži prosta većina u Skupštini prilikom izbora VDT-a, ili pak da se predloži da, kao što je to u većini evropskih država slučaj, taj izbor vrši Vlada“, kazao je Rakočević.

On je dodao da je tako u Sloveniji ili Češkoj gdje vrhovnog tužioca, na predlog ministra pravde, vrši Vlada.

„Ili u Njemačkoj ili Holandiji, gdje izbor vrhovnog tužioca vrši predsjednik saveza države na predlog ministra pravde, dok se u Italiji to obavlja putem javnog konkursa”, kazao je Rakočević.

On je naveo da je cilj takvog predloga rješenja da se izbor VDT-a izmjesti iz parlamenta, da to odradi Vlada ili ako to nije prihvatljivo da bude varijanta proste većine u Skupštini.

„To je u skladu sa demokratskim principima, jer je veoma teško, gotovo nemoguće, bilo gdje postići koncenzus dvotrećinske većine, jer postoji opasnost od blokade sistema, kao što je to trenutno kod nas“, rekao je Rakočević.

Prema njegovim riječima, taj predlog, koji je bio u najboljoj namjeri Venecijanske komisije, u praksi se pokazao kao pravni stub koji je doveo do blokade.

“Sada idemo sa privremenim rješenjem, odnosno uvodimo v.d. stanje koje takođe ne može dugo trjati, odnosno svega godinu. Za to vrijeme treba stvoriti pravne pretpostavke, da Skupština izglasa amandmane, ili da se dogovore da to ide u skladu sa zapadnom demokratijom, da Vlada bira VDT-a. U svakom slučaju mora se naći rješenje, ali oba predviđaju mijenjanje Ustava”, naveo je Rakočević.

Shodno Ustavu, predlog za njegovu promjenu može podnijeti predsjednik Crne Gore, Vlada ili najmanje 25 poslanika.

Predlogom za promjenu Ustava može se predložiti izmjena ili dopuna pojedinih odredbi Ustava ili donošenje novog Ustava.

Predlog za promjenu pojedinih odredaba Ustava mora da sadrži naznačenje odredbi čije se promjene traže i obrazloženje.

Predlog za promjenu Ustava usvojen je u Skupštini, ako za njega glasa dvije trećine svih poslanika.

Ako predlog za promjenu Ustava nije usvojen, isti predlog ne može se ponoviti prije isteka jedne godine od dana kada je predlog odbijen.