Raspisali konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO

118
foto: gov.me


Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) objavilo je konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (NVO) podržanih iz fondova Evropske unije (EU) za ovu godinu.

Predmet konkursa je raspodjela sredstava za kofinansiranje projekata i programa koje je odobrila, odnosno ugovorila Evropska komisija, nadležna agencija ili drugo tijelo EU, sa NVO koja je nosilac ili partner na projektu i koja je registrovana i djeluje u Crnoj Gori, a projekat ili program se u cijelosti ili djelimično sprovodi u Crnoj Gori.

Nosioci projekta ili programa, odnosno partneri, mogu zatražiti kofinansiranje za projekte koji se realizuju u toku tekuće godine, bez obzira na godinu u kojoj je potpisan ugovor o finansiranju iz fondova EU.

Sredstva za kofinansiranje projekata i programa NVO po Javnom konkursu za ovu godinu dodjeljuju se u iznosu od oko 852 hiljade EUR, do utroška ukupnog iznosa, a najkasnije do kraja kalendarske godine.

Sredstva za kofinansiranje projekata i programa NVO – nosioca, odnosno partnera na projektu ili programu, obezbjeđuju se u iznosu od 100 odsto ugovorom utvrđenog obaveznog učešća organizacije na tim projektima i programima.

Za određeni projekat ili program mogu se samo jednom dodijeliti sredstva za kofinansiranje, nezavisno od trajanja projekta ili programa.

Svaki nosilac projekta odnosno partner samostalno aplicira za svoj udio u kofinansiranju, nezavisno od ostalih partnera u projektu/programu.

Zahtjev za kofinansiranje podnosi se MJU, zaključno sa 1. decembrom do 15 sati, na arhivu Ministarstva ili preporučenom poštom na adresu Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica.

Za zahtjeve za kofinansiranje koji ispunjavaju propisane uslove, na predlog Komisije, ministarka javne uprave donosi Odluku o kofinansiranju najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva.

Podnosioci čiji zahtjevi za kofinansiranje nijesu odobreni za kofinansiranje, biće obaviješteni o razlozima zbog kojih nisu dobili finansijska sredstva.

Isplata sredstava po osnovu ugovora o kofinansiranju projekta ili programa izvršiće se u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.