Video: Potrebno još dosta napora za poboljšanje uslova života Roma u Crnoj Gori. Izbjeglim sa Kosova nedostatak dokumenata najveći problem.

476

Prilog o položaju Roma u Crnoj Gori koji je urađen u saradnji sa Građanskom alijansom