10 C
Podgorica
Saturday, November 17, 2018

Crna Gora - Najnovije vijest

Izgraditi adekvatnu infrastrukturu i centre upravljanja otpadom

Podgorica, (MINA) - Poglavlje 27 - Životna sredina izuzetno je zahtjevno i kompleksno, pri čemu je za realizaciju politika potrebna izgradnja adekvatne infrastrukture i...

Poglavlje 17 će biti zatvoreno među posljednjim

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poglavlje 17, koje se odnosi na evropsku i monetarnu uniju, trebalo bi da zbog kompleksnosti mjerila bude zatvoreno među posljednjim i...

Trenutno bez kadrovskih i finansijskih kapaciteta za Poglavlje 27

Nikšić, (MINA) – Crna Gora trenutno nema kadrovskih i finansijskih kapaciteta za ispunjavanje obaveza iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, zbog...

Odluka o korišćenju eura biće politička

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Odluka o tome da li će se Crnoj Gori dozvoliti da i dalje koristi euro kao svoju valutu biće politička i...

Mrdak: Izazov implementacija zakona iz oblasti životne sredine

Podgorica, (MINA) - Najveći izazovi pri zatvaranju Poglavlja 27 - Životna sredina biće u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, otpadnim komunalnim vodama, inspekcijski nadzor, kao...
video

MINA Video:Otvaranje poglavlja 27 do kraja godine

U Vladi Crne Gore vjeruju da će poglavlje 27 biti otvoreno na međuvlanoj konferenciji Crna Gora – Evropska unija, u decembru. Nevladin sektor smatra...

Najviše raditi u oblasti deponovanja otpada

Podgorica, (MINA) - Crna Gora će, u cilju dostizanja standarda kvaliteta životne sredine, najviše morati da uradi po pitanju otpada i njegovog deponovanja, ocijenio...

Stabilnost cijena i odsustvo inflacije najbitnija korist za građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska unija (EU) prvi put pregovara za članstvo sa državom koja koristi euro kao zvanično sredstvo plaćanja, saopštio je dekan Ekonomskog...

Ukidanje eura bi otežalo ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Crna Gora bi, u slučaju eventualnog zahtjeva za ukidanje eura, bila izložena brojnim rizicima koji bi usporili i dodatno otežali dalji...

Najteže oblasti upravljanje otpadom i kvalitet voda

  Podgorica, (MINA) – Najvažnije i najteže oblasti za pregovaranje Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) u Pogavlju 27 biće upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita...

EU Reporting - English version

MINA Foto Servis