Impresum

MINA – Crnogorska nezavisna informativna agencija
MINA – Montenegrin Independent News Agency
Infomont doo
PIB: 02346982
PDV: 30/31-01748-2

Adresa: Djoka Mirasevica 59
81000 Podgorica, Crna Gora

Adresa za prijem poste:
Bohinjska 1A, 81000 Podgorica, Crna Gora

email:desk@mnnews.net
web: www.mina.news

Telefon: +382(0)20610100

Osnivaci:
Ivica Seferovic
Jasa Jovicevic
Danilo Cetkovic
Kristina MIhailovic
Prevalitana Holding doo

Predsjednik Odbora direktora
Danilo Cetkovic

Izvrsni direktor
Jasa Jovicevic

Glavni i odgovorni urednik:
Ivica Seferovic

Odgovorni urednik Generalnog servisa:
Milan Zugic

Odgovorni urednik Biznis sevisa:
Natasa Radanovic

Urednik MINA Sport servisa
Emil Licina