Impresum

MINA – Crnogorska nezavisna informativna agencija
MINA – Montenegrin Independent News Agency
Infomont doo
PIB: 02346982
PDV: 30/31-01748-2

Adresa: Bohinjska 1A
81000 Podgorica, Crna Gora

email:[email protected]
web: www.mina.news

Telefon: +382(0)20610100

Osnivači:
Ivica Seferović
Jaša Jovićević
Danilo Ćetkovic
Kristina MIhailović
Prevalitana Holding doo

Predsjednik Odbora direktora
Danilo Ćetković

Izvršni direktor
Jaša Jovićević

Glavni i odgovorni urednik:
Ivica Seferović

Odgovorni urednik Generalnog servisa:
Milan Žugić

Odgovorni urednik Biznis sevisa:
Nataša Radanović

Urednik MINA Sport servisa
Emil Ličina