IDENTITET ZA SVEOBUHVATNI RAZVOJ DJECE

238
OpenClipart-Vectors (CC0), Pixabay

Projekat “ANTISTRES UČIONICA – zdravi stilovi života djece” za nastavnike i roditelje djece u osnovnim školama

Sloganom SVI SMO ODGOVORNI ZA ZDRAVLJE DJECE počinju seminari za podršku roditeljima. Opšti cilj projekta “ANTISTRES UČIONICA – zdravi stilovi života djece”, čiji je nosilac NVO “Identitet”, podržan od Miistarstva prosvjete na javnom konkursu “Za škole koje se vole” odnosi se na povećanje podrške sveobuhvatnom zdravom razvoju djece, zdravih stilova života, razvoju različitih vrijednosti i socio-emocionalne kompetencije i odgovornom odnosu prema zdravlju. Projektnim aktivnostima se uspostavlja inovativni model saradnje nastavnika i roditelja u motivisanju učenika. Ciljne grupe na koje projektne aktivnosti direktno utiču su nastavnici i roditelji djece, a krajnji korisnici projekta su djeca od 10 – 14 godina starosti.

Danas se psihičke promjene tumače značajem životnih događaja djeteta, kao i vremena u kome se odvija njegov razvoj. Djeca se razlikuju po svojoj osjetljivosti na spoljašnja objektivna događanja, pa su tako neka djeca iz određenog razloga osjetljivija na stres, a time je upitno i njihovo zdravlje i mogućnost poželjnog odnosa prama zdravlju i motivaciji. Osim toga, djeca se razlikuju i po svojim reakcijama na stres, odnosno načinima suočavanja, pa tako neka djeca postaju agresivna, neka djeca reagiraju povlačenjem, a neka pribjegavaju izbjegavanju, sanjarenju i maštanju. Stupanj kognitivnog i socijalnog razvoja utiče na to koje situacije dijete doživljava kao stresne i koje će strategije suočavanja odabrati. Razlog za stres može da bude i preopterećenost obavezama i očekivanjima roditelja, nastavnika, trenera. Često se događa da roditelji lišavaju djecu pojedinih obaveza, kako bi djeci učinili uslugu, ili preuzmu neobjektivan zaštitnički stav, apologetski pristup problemu, nalazeći krivce ili uzroke u spoljašnjim faktorima. U tom kontekstu je jedna za dijete najgora strategija ta da roditelj ne razlikuje uzroke stresa od psihičkog nasilja nad njegovim djetetom.

Granica između stresora i pshičkog nasilja mora biti precizno određena, a neobjektivnost roditelja ne čini dobro djetetu i njegovom razvoju. Dijete upravo treba da ima određene obaveze i odgovornosti, samo je ključ da roditelj na vrijeme prepozna djetetovo izmijenjeno stanje i da adekvatno odreaguje, da ne dozvoli da se ono prolongira i da stres stvori zdravstvene ili neke druge posljedice. Svijest djeteta o odgovornosti i o drugim načinima na koje se može reagovati u odnosu na stresor je ono što treba da bude dominantno u strategiji upravljanja stresom, što svakako pomaže usvajanju zdravih socijalnih i drugih obrazaca. Poneka djeca ambiciozno žele da imaju više aktivnosti i idu preko svojih granica, tako da katkad nisu u stanju da prepoznaju da je tenzija koju osjećaju povezana sa obavezama. Tada je na roditelju da pravilno odreaguje, obrati pažnju da li se djetetovo ponašanje promijenilo u odnosu na prethodno ponašanje i da procijeni šta dalje, odnonso kako da postupi da dijete nađe bolji način ispunjavanja svojih obaveza.

Projekat se odnosi na sveobuhvatni razvoj djeteta, a omogućava pristup alatkama koje nastavnici dobijaju i prenose roditeljima, kako bi roditelji mogli da ih koriste prilikom osnaživanja djece za primjenu zdravih stilova života, razvoj različitih vrijednosti i sticanje socio-emocionalne kompetencije i odgovornog odnosa prema zdravlju, utoliko što od svih tih elemenata zavisi dalji, odnosno sveobuhvatni razvoj djece.

Projektni zadaci će se ostvarivati tako što će nastavnici obuhvaćeni projektom uputiti roditelje da podrže djecu u zdravim stilovima života, načinu kako da steknu socio-emocionalne kompetencije, da upravljaju stresom koji je svakodnevna pojava i kako da budu konstantno motivisani za učenje, kreativnost i pronalaženje sopstvenog mjesta u lepezi školskih predmeta i sekcija. Mnogi roditelji traže pomoć zbog loše komukacije sa svojom djecom, dok multidisciplinarni operativni timovi svjedoče o povećanom stepenu agresivnosti kod učenika ili o neasertivnosti, dezorijetnaciji, odsustvu volje i smisla života, demotivisanosti, nesnalaženju, gubitku individualnosti i altruizma. Ukoliko djeca nisu zdrava i ukoliko nemaju odgovornost prema sopstvenom zdravlju, ne mogu biti ni radosna, ni motivisana. U većini slučajeva djeca nemaju globalni uvid u neophodne radnje koje će im donositi i štititi zdravlje i sreću i nemaju objektivnu sliku etapa životnog puta, pa i ne razmišljaju o posljedicama nebrige o sopstvenom zdravlju. Uzrok gotovo svih problema sa kojima se susreću roditelji povodom problema kojie imaju njihova djeca su u odsustvu poznavanja mehanizama za upravljanje stresom, od čega dolaze i druge neželjene pojave.

Djeca kao krajnji korisnici, zbog kojih je osmišljen ovaj projekat, nisu direktno uključena u projekat, a projekat će na njih uticati tako što će roditelji steći vještine da ih podrže u sveobuhvatnom razvoju. Na taj način će djeca steći nove vještine kreativne komunikacije i pozitivne navike, čime će biti pojačano motivisani za redovne obaveze, ali i za kreativnost i interesovanje za specifične oblasti. Djeca će znati da upavljaju svojim stresom, a na taj način će njihovo ponašanje biti prihvatljivo u svim segmentima učenja, korišćenja slobodnog vremena, kao i u odnosu prama sebi, prema odralima, vršnjacima i svijetu koji ih okružuje.

Projekat “ANTISTRES UČIONICA – zdravi stilovi života djece” realizuju se u sedam osnovnih škola: dvije škole u Podgorici, dvije škole u Bijelom polju i po jedna škola u Pljevljima, Mojkovcu i Andrijevici. Seminare će voditi referentni andragog i pisholog/psihoterapeut integrativne art psihoterapije.

 

Nevenka Vuković

Koordinatorka projekta

Adresa pošiljaoca: nevenka.vukovic@yahoo.com