Konferencija povodom početka Child Protection Hub projekta

132

Međunarodna organizacija Terre des hommes i NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, organizovali su u srijedu 5. decembra 2018.g. u hotelu „Ramada“ konferenciju povodom početka Child Protection Hub projekta u Crnoj Gori, čiji je osnovni cilj jačanje i povezivanje zajednice profesionalaca u oblasti  dječje zaštite. Naročita pažnja u okviru projekta usmjerena je na prevenciju i zaustavljanje nasilja nad djecom.

Terre des hommes je vodeća švajcarska organizacija koja aktivno radi na zaštiti prava djeteta u preko 30 zemalja svijeta, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja nad djecom (u okviru kojeg je Crna Gora zemlja inicijator promjena), Child Protection Hub je u prilici da u partnerstvu sa NVO Centar za prava djeteta Crne Gore proširi svoje aktivnosti i na Crnu Goru.

Na današnjoj konferenciji šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije, Mina Brajović predstavila je INSPIRE stručni paket strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja.

Predstavnice kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Nela Krnić i Ida Ferdinandi, prezentovale su različite vidove podrške koje UNICEF pruža nacionalnim partnerima u zaštiti djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Današnji događaj je okupio preko 50 učesnika iz različitih sektora koji se bave prevencijom i zaštitom djece.

Kontakt pošiljaoca: Milena Karišik , Child Protection Hub Associate, 069/ 0336 – 511

Jelena Gluščević, Centar za prava djeteta Crne Gore, 067/ 576 – 577