Mediji u prevenciji i suzbijanju nasilnog esktremizma

71

Fotografije su snimljene dana 28.10.2019. godine.

« 1 of 2 »

Fotograf: Emil Šabotić

Sve fotografije se mogu koristiti bez ogranicenja.