MINA Foto: Građanski sat sa istoričarom Bobanom Batrićevićem

72

Fotografije su snimljene dana 12.11.2019. godine u Podgorici.

« 1 of 2 »

Fotograf: Emil Šabotić

Fotografije se mogu koristiti bez ograničenja.