MINA Foto: Internacionalna konferencija o komuniciranju evropskih integracija u Podgorici 08.06.2019

408
Foto:MINA/Emil Sabotic

Fotografije su snimljenje dana 08.06.2019. godine u Podgorici.

Fotograf: Emil Šabotić

Fotografije se mogu preuzimati bez ograničenja.