MINA FOTO: “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i UN ciljeve održivog razvoja”

649
Foto: MiNA/Emil Sabotic

“Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i UN ciljeve održivog razvoja”

Fotografije su snimljene dana 17.05.2019. godine u Beranama.

Fotograf: Emil Šabotić

Fotografije se mogu preuzimati i koristiti bez ograničenja.

« 1 of 2 »