MINA FOTO: Završetak radova na spajanju rasponske konstrukcije mosta na Moračici

51

Fotografije su snimljene dana 11.10.2019. godine na lokaciji gradilišta Most na Moračici.

Fotografije se mogu preuzimati uz obavezno objavljivanje izvora.