Panel diskusija “Uvođenje sistema efikasne koordinacije politika u Crnoj Gori”

70
foto: MINA

Fotografije su snimljene dana 29.12.2019. godine.

« 1 of 3 »

Fotograf: Emil Sabotic