Poglavlje 27 biće među poslednjim zatvoreno

353

Mina Video – Poglavlje 27 biće među poslednjim zatvoreno, biće potrebno vremena, novca i admnistrativnih kapaciteta.