Škola u prevenciji i suzbijanju nasilnog esktremizma

47

Fotografije su snimljene dana 25.11.2019. godine u Podgorici.

« 1 of 2 »

Fotograf: Emil Sabotić

Fotografije se mogu koristiti bez ograničenja.