Škola u prevenciji i suzbijanju nasilnog esktremizma

46

Fotografije su snimljene dana 25.11.2019. godine u Podgorici.

« 2 of 2 »

Fotograf: Emil Sabotić

Fotografije se mogu koristiti bez ograničenja.