Stigle četiri prijave

100
foto: Luka Bar

Odbor direktora «Luka Bar» AD je povodom objavljenog Javnog konkursa za izbor Izvršnog direktora «Luka Bar» AD, a nakon okončanja istog, konstatovao da su na Luku Bar dostavljene, neposredno ili putem pošte, četiri prijave na Javni konkurs, i to: Željka Ivanovića, Vladana Vučelića, Dragana Nikezića, i Zarije Franovića.

Svi prijavljeni kandidati su blagovremeno podnijeli prijavu, u skladu sa Javnim konkursom.

Odbor direktora će, u periodu koji slijedi, saglasno svojim, zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, donijeti odluku o izboru Izvršnog direktora «Luka Bar» AD.

Podsjećamo da je Javni konkurs, u skladu sa Odlukom Odbora direktora, objavljen dana 08.11.2018. godine,  u štampanim medijima («Pobjeda», «Vijesti», «Dan» i «Dnevne novine») i na internet stranici Luke, sa rokom trajanja od 15 dana.

Kontakt pošiljaoca: zaklina.miranovic@lukabar.me