Zone bez nasilja u četiri opštine u Crnoj Gori

150
foto: SOS NK

Da bi se sve žene i djevojke osjećale sigurnije i zaštićenije od nasilja SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić u okviru kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nasilja nad ženama“, nastavlja sa aktivnostima kampanje „100% sigurna, 100% zaštićena“.

SOS Nikšić u Šavniku, Žabljaku, Plužinama i Nikšiću označiće naljepnicama takozvane „Zone bez nasilja“.

Naš je cilj da lokalne prostore – ordinacije, kancelarije, butike, lokale i slična radna mjesta naših osoba od povjerenja iz lokalnih zajednica, koje imaju učestalu interakciju sa ženama, označimo kao sigurne zone za žene, zone bez nasilja.

Uključivanjem lokalnih osoba od povjerenja stvaramo održiv i dugoročan odgovor na nasilje u svim zajednicama.

Zajednice su te koje prve čuju za nasilje, a naša ideja je da se zajednice aktivno uključe i zauzmu aktivan stav protiv nasilja u porodici.

SOS Nikšić kroz projekat „Poboljšanje pristupa životu bez nasilja za žene sa iskustvom nasilja u centralnoj i sjevernoj Crnoj Gori“, organizovao je više specijalizovanih obuka za lokalne osobe od povjerenja, kojima su osobe od povjerenja dobile znanja i vještine o načinima na koji mogu da aktivno reaguju i budu od pomoći.

Naljepnicama „Violence free zone“ označićemo lokalna mjesta u kojima svako može da nađe podršku i informaciju protiv nasilja nad ženama na bezbjedan način.

Zone bez nasilja u lokalnim zajednicama su prilika da zajednice budu otvorenija i sigurnija mjesta za žene i djecu sa iskustvom nasilja, te da se lokalni resursi angažuju u pružanju podrške i pomoći za žene i djecu.

Od marta 2017. godine SOS Nikšić realizuje projekat „Poboljšanje pristupa životubez nasilja za žene sa iskustvom nasilja u centralnoj i sjevernoj Crnoj Gori“, koji je finansijski podržan od stane Fonda Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women) sa sjedištem u Njujorku.

Kontakt pošiljaoca:[email protected]