Kamate na štednju građana neće se povećavati

146
stevepb (CC0), Pixabay

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kamate na štednju građana, koje su skoro na istorijskom minimumu jer prosječna ponderisana na ukupne depozite iznosi 0,77 odsto, neće se povećavati, saopštili su predstavnici banaka.

Oni su kazali Pobjedi da se mogu očekivati i negativne stope na oročene depozite.

Prosječna ponderisana kamatna stopa na štednju bila je 4,3 odsto. Za razliku od kamata, depoziti su na rekordnom nivou od 3,5 milijardi EUR, od čega štednja građana čini 53 odsto.

Iz Societe generale banke kazali su da ne planiraju promjene tih stopa.

“Godišnje kamatne stope kreću se od 0,05 odsto za mjesec oročenja do 2,4 odsto za 60 mjeseci”, rekli su iz te banke i dodali da su promjene kamatnih stopa na štednju odraz tržišnih prilika kako lokalno, tako i globalno.

Kako se navodi, ni u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) ne planiraju značajnije promjene.

Iz te banke su kazali da prate kretanja na tržištu, na kome se mogu očekivati čak i negativne stope na oročene depozite.

“Na CKB klasičnu oročenu štednju kamatna stopa na godišnjem nivou se kreće od 0,01 odsto do 0,13 odsto u zavisnosti od ročnosti. CKB u ponudi ima nekoliko tipova štednje za građane, kreirane u zavisnosti od njihovih potreba. U ponudi banke su CKB klasična oročena štednja, klasična štednja po viđenju, dječija, anticipativna, rentna i štednja na dan”, objasnili su iz CKB-a.

List piše da za razliku od banaka čije su majke u Evropskoj uniji (EU), domaće banke daju nešto veću kamatu na depozite. One to rade jer se više oslanjaju na štednju domaćeg stanovništva i privrede.

Najveće banke u Crnoj Gori imaju majke u EU i jeftinije izvore sredstava, jer je Evropa generalno preplavljena visokom likvidnošću što se odražava na kamatnu stopu na depozite i u Crnoj Gori.

Jedna od domaćih banaka je Prva banka, u kojoj je kamata na klasičnu štednju na 12 mjeseci 2,3, a na
36 mjeseci 3,1 odsto. Renta štednja u ovoj banci je na 12 mjeseci 2,1, a na 24 mjeseca 2,5 odsto. Štednja po viđenju je 0,02 odsto.

U Hipotekarnoj banci na štednju do 50 hiljada EUR na 12 mjeseci kamata je 1,75, a na 36 mjeseci 2,1
odsto.

Za depozite od 50 do 100 hiljada EUR na 12 mjeseci kamata je 1,1, a na 36 mjeseci 1,5 odsto.

U Crnoj Gori, ipak, nema negativne kamatne stope, ne računajući potez NLB koja ju je uvela prošle godine na depozite iznad dva miliona EUR.