Krivična prijava protiv više funkcionera zbog prodaje zemljišta

84
foto: MANS

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) predala je danas Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više funkcionera zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom prodaje državnog zemljišta na brdu Mihinja kompaniji „Čelebić“.

MANS je krivičnu prijavu podnio protiv direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića, članova Državne komisije za procjenu nepokretnosti Dragana Kovačevića, Slavka Simovića i Zorana Senića i NN lica – funkcionera izvršne vlasti.

“Postoji sumnja da su prijavljeni kao saizvršioci na organizovan način raspolagali državnom imovinom suprotno zakonu i kompaniji ‘Čelebić’ omogućili sticanje svojine na preko 165 hiljada metara kvadratnih građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, bez raspisanog tendera i po cijeni koja je bila višestruko niža od tržišne”, rekli su iz MANS-a.

Na taj način su, kako tvrde u toj nevladinoj organizaciji (NVO), državi pričinili štetu, a kompaniji „Čelebić“ pribili protivpravnu imovinsku korist.

Iz MANS-a su kazali da je njihov Istraživački centar prije nekoliko dana objavio istraživačku priču u vezi sa razmjenom nekretnina između kompanija „Čelebić“ i Vlade, odnosno Uprave za imovinu.

“Dogovorena razmjena podrazumijevala je da kompanija ‘Čelebić’ državi Crnoj Gori ustupi pet poslovnih prostora u svojoj zgradi u blizini Osnovnog suda za potrebe trajnog smještanja Državnog arhiva, a da zauzvrat dobije 165 hiljada kvadrata državnog zemljišta na brdu Mihinja, na izlazu iz Podgorice prema Cetinju, uz doplatu 150 hiljada EUR”, objasnili su predstavnici MANS-a.

Oni su dodali da je prikupljena dokumentacija pokazuje da je posao isplaniran mnogo ranije.

“Kompanija ‘Čelebić’ je nizom postupaka i uz podršku državnih organa prvo uspjela da preparceliše ogromnu državnu imovinu i podijeli je na manje parcele, koje su potom smještene u okviru granica urbanističkih parcela zajedno sa zemljištem minorne površine u odnosu na državno, koje je kompanija sticala u međuvremenu”, rekli su iz MANS-a.

Tada su se, kako je objašnjeno, stekli uslovi za primjenu sistema dokompletiranja urbanističkih parcela, što praktično predstavlja neposrednu pogodbu i prodaju bez tendera.

“To je u ovom slučaju bio i jasan interes kompanije ‘Čelebić’, s obzirom na to da je na toj lokaciji planirana izgradnja na desetine hiljada kvadrata stambenog prostora, čijom prodajom se otvara prostor za ostvarivanje značajnog profita”, navodi se u saopštenju.

Kada je, kako su saopštili, kompanija u vlasništvu biznismena Tomislava Čelebića državi ponudila da otkupi zemljište, putem javnog tendera ili kroz sistem dokompletiranja, Uprava za imovinu se odlučila na dokompletiranje.

“Procjena vrijednosti državnog zemljišta koju su radili prijavljeni Kovačević, Simović i Senić odrađena je uz zanemarivanje ključnih činjenica, poput one da se radi o urbanizovanom zemljištu, što znači da Glavni grad Podgorica ima obavezu da isto komunalno opremi, ali i da izgradi saobraćajnice i obezbijedi priključke za struju i vodu”, saopštili su iz MANS-a.

Pomenuta procjena je, kako tvrde, sporna i zato što je vrijednost zemljišta u vlasništvu države procijenjena na pet do osam EUR po metru kvadratnom, iako se cijena kvadrata sličnog zemljišta na tržištu kretala oko 40 EUR, što je takođe bilo u potpunosti u interesu kompanije „Čelebić“.

“Sve prethodno navedeno budi sumnju da se radi o unaprijed dogovorenim radnjama prijavljenih kojima je izigran zakon i izbjegnuto raspisivanje tendera za prodaju državne imovine, kako bi se neposrednom pogodbom omogućilo kompaniji ‘Čelebić’ da dođe do vrijednog građevinskog zemljišta po cijenama koje su znatno niže od tržišne”, dodali su iz MANS-a.

Iz MANS-a su kazali da od državnih organa očekuju da blagovremeno i na osnovu raspoloživih i jasnih zakonskih ovlašćenja utvrde u kojoj mjeri je takvim postupanjem oštećen javni interes, kao i da saslušaju sve prijavljene.