Luka Bar prodaje hotel Sidro za 1,77 miliona

44
foto: Booking

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većinski državna Luka Bar oglasila je prodaju hotela Sidro za 1,77 miliona EUR.

Zainteresovani ponude mogu dostaviti u sjedište kompanije najkasnije do 16. septembra, pišu Vijesti.

Tenderska komisija barske kompanije zadržala je pravo da taj rok, po potrebi, izmijeni, kao i pravo da u bilo kojoj fazi tenderskog postupka može obustaviti tender bez obaveze prema učesnicima.

Prema uslovima tendera, ponuđač će biti obavezan da uplati depozit i dostavi potvrdu o tome ili dostavi bankarsku garanciju za ponudu u korist Luke Bar u iznosu od 50 hiljada EUR.

Ponudu može podnijeti učesnik ako ispunjava jedan od dva kvalifikaciona uslova.

Prvi je da posluje najmanje tri posljednje godine, koje prethodne javnom pozivu i da je u posljednjoj poslovnoj godini pozitivno poslovao i ostvario godišnji poslovni prihod od minimum dva miliona EUR.

Drugi kvalifikacioni uslov je da ima godišnji poslovni prihod od dva miliona EUR u posljednjoj poslovnoj godini, koja prethodi tenderu, i da ima zaključen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava prvi kvalifikacioni uslov.

Potencijalni investitor imaće obavezu i da zadrži 35 zaposlenih u hotelu i poštuje kolektivni ugovor Luke Bar koji se odnosi na zavisna društva.