Mihailović: Bolje je kupiti obveznice nego novac držati u banci

138
foto: Pixabay

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani i preduzeća imaju interes da investiraju, odnosno kupe državne obveznice koje će biti emitovane 22. i 23. aprila u ukupnom iznosu od 190 miliona EUR, saopštio je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Božo Mihailović.

“Jedan od ključnih razloga je to što im se nudi kamata neuporedivo veća nego na oročene depozite u bankama i što im je apsolutno sigurno da će im država isplatiti kompletan novac na dan dospjeća obveznica, odnosno za pet ili sedam godina. Uz to, novac im u obveznicama nije zarobljen, jer oni mogu da ih prodaju na berzi i prije isteka roka dospjeća, ukoliko odluče”, kazao je Mihailović u intervjuu Pobjedi.

Mihailović, koji je i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore, rekao je da za ulaganje u državne obveznice nema nikakvog rizika osim ukoliko inflacija bude na većem nivou od kamatne stope koja se nudi na te hartije od vrijednosti.

“Zbog toga je dodatna obaveza Centralne banke (CBCG) i svih subjekata da sve čine na vrijeme, da se drži stopa inflacije na znatno nižem nivou od kamatne stope od tri odsto koja se dobija na državne obveznice”, naveo je Mihailović.

Prema njegovim riječima, više je argumenata koji pokazuju nesumnjiv interes za kupovinu državnih obveznica.

“Postojeća štednja stanovništva je oko 1,3 milijarde EUR, od čega su depoziti po viđenju 55 odsto ili 720 miliona EUR. To je slobodan novac koji se nalazi u bankama, a građani na njega imaju nikakvu ili bijedno nisku kamatnu stopu. Ovih 190 miliona EUR, koje Vlada namjerava da emituje za nekoliko dana je svega 15 odsto štednje građana”, kazao je Mihailović.

Iz ovoga je, kako tvrdi, jasno da građanin može lako da nađe svoj interes, odnosno računicu.

“Umjesto da drži slobodan novac u banci za nisku kamatnu stopu ili bez kamate, on može da ga uloži u kupovinu državnih obveznica uz tri i 3,5 odsto godišnje i dobije siguran prinos”, objasnio je Mihailović.

On je saopštio i koji je rizik za ulaganje u obveznice.

“Rizik je jedino u tome što za pet ili sedam godina može stopa inflacije da bude veća od kamatne stope koja se nudi na obveznice. Kamatna stopa je fiksna na obveznice, a inflacija može da je ‘pojede’ u dugom roku”, dodao je Mihailović.

On se nada da će se sve učiniti da se makar stopa inflacije zaustavi na maksimalnih 1,5 do dva odsto.

Mihailović je naveo da je poznato da ni od jednog posla nema ništa ako obje strane nijesu zadovoljne.

“Ovdje država treba da bude zadovoljna što rješava svoj problem po manjim troškovima nego što je rješavala prije nekoliko godina na stranom tržištu. A građanin dobija znatno veći prinos kroz kamatu nego u bankama”, kazao je Mihalović.

Građanin, odnosno preduzeće, kako tvrdi, može biti sigurni da će na dan dospjeća, odnosno za pet i sedam godina, dobiti novac u kompletnom iznosu.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS