Najavljuju pojačan nadzor od maja

130
foto: MINA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove će od 1. maja obavljati pojačani inspekcijski nadzor u crnogorskim turističkim centrima, sa fokusom na zapošljavanje stranaca i izdavanje fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove, Alija Košuta, kazao je da će angažovati preko 60 inspektora iz Turističke, Tržišne, Inspekcije rada i Zdravstveno-sanitarne, koji će obavljati pojačan nadzor na teritoriji Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja.

“Nadzor ćemo usmjeriti na zakonitost zapošljavanja i radnih odnosa, kontrole zapošljavanja stranaca, ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti ugostiteljskih objekata, trgovine, izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini, kontrolu i evidenciju porijekla robe, sanitarno-higijenskih uslova u ugostiteljskim objektima i hotelima”, rekao je Košuta na konferenciji za novinare.

Inspektori Uprave će, kako je kazao, realizovati pojačani nadzor do kraja avgusta, čime će povećati efikasnost rada i u većoj mjeri suzbiti pojave nelgalnog poslovanja.

“Sve aktivnosti ćemo sprovoditi u cilju daljeg napretka suzbijanja sive ekonomije i unaprijeđenja poslovnog ambijenta”, poručio je Košuta.

On je podsjetio da su inspektori u prošloj godini obavili preko 65 hiljada kontrola, u kojima je utvrđeno preko 25 hiljada nepravilnosti.

“U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektori su donosili preventivne mjere ukazivanja, rješenja o otklanjanju nepravilnosti, ali i novčane kazne od preko pet miliona EUR”, precizirao je Košuta.

On je saopštio da ukupni ostvareni finansijski efekat inspekcijskog nadzora zajedno sa spoljnotrgovinskim prometom iznosi blizu šest miliona EUR u prošloj godini.

“Kada je u pitanju tržište rada, Inspekcija rada je zatekla 2,12 hiljada osoba bez ugovora o radu od kojih je 689 njih uvedeno u legalni radni odnos”, dodao je Košuta.

On je, osvrćući se na komentare koji su se mogli čuti iz medija kada je u pitanju inspekcijski nadzor auto-puta, kazao da Ekološka i inspekcije za vode i rada od početka realizacije projekta obavljaju pojačan inspekcijski nadzor iz okvira njihovih nadležnosti.

„Ove inspekcije su obavile preko 190 kontrola, izrekle 46 mjera ukazivanja i donijele 40 rješenja kojima su naložile otklanjanje nepravilnosti, izdale 42 prekršajna naloga, 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podnijele jednu krivičnu prijavu“, naveo je Košuta.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, Ekološka inspekcija je u kontinuitetu obilazila auto-put kako bi predlagala mjere za poboljšanje kvaliteta vode i pratila sve parametre koji određuju njen kvalitet.

„Po nalogu te inspekcije izgrađeni su dodatni sedimentacioni bazeni za smanjenje mutnoće vode, postavljeni separatori ulja i masti, realizovan je monitoring kvaliteta otpadnih i površinskih voda, uklanjanje betonskog mulja iz bazena, upravljanje posebnim vrstama otpada i predavanje istog ovlašćenom sakupljaču“, rekao je Košuta.

On je kazao da gradnja saobraćajnice, kao i radovi na regulaciji rijeke Tare, ipak moraju prouzrokovati izvjesnu zamućenost, ali da će se, prema riječima stručnjaka, pogoršani kvalitet vode popraviti i dostići skoro potpune prirodne vrijednosti nakon nekog vremena od prestanka građevinskih radova.

„Već analize iz februara i marta pokazuju da je voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta, iako je tokom izgradnje auto-puta njen kvalitet stalno varirao u zavisnosti od vremenskih uslova i dinamike gradnje“, zaključio je Košuta.