Nove cijene taksi usluga od naredne godine

11
MichaelGaida (CC0), Pixabay

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nove cijene taksi usluga počeće da se primjenjuju od naredne godine, jer 27. decembra ističe rok do kada taksi preduzetnici i preduzeća treba da dostave cjenovnike na ovjeru.

Cjenovnici se dostavljaju Sekretarijatu za saobraćaj, a kako navodi sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić, do sada to nije uradilo nijedno preduzeće, ni preduzetnik, piše Dan.

Novom odlukom o taksi prevozu predviđeno je uvođenje starta koji će iznositi od 50 centi do jedan EUR, a u tom rasponu predviđene su i cijene kilometra vožnje.

“Odlukom o taksi prevozu je predviđeno da taksi preduzetnici i preduzeća moraju da nam se obrate sa novim cjenovnikom u roku od šest mjeseci. To znači da do 27. decembra svi taksisti moraju uskladiti poslovanje, predati cjenovnike na ovjeru. Čim bude ovjeren on stupa na snagu. Do sada niko nije dostavio cjenovnik na ovjeru, pa ćemo sa novim cijenama ući u narednu godinu”, rekla je Kalezić.

Ona je navela da je pripremljen program organizovanja taksi prevoza na teritoriji Glavnog grada koji bi ovih dana trebalo da potpiše gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

“Formiranje Sekretarijata pomjerilo je sve rokove za izradu odluke o taksi prevozu pa je kasnila i izrada programa. Program organizovanja taksi prevoza na teritoriji Glavnog grada je pripremljen i za očekivati je da bude verifikovan od gradonačelnika u narednim danima. Ono što je malo problematično, s obzirom na to da je kraj godine, je da li da program bude za ovu godinu ili da vidimo da li postoje neke pravne mogućnosti da ga donesemo dvogodišnje”, saopštila je Kalezić.

Ona je dodala da u Podgorici ima 966 taksi vozila.

“To je nešto što je previše za Podgoricu i kada se preračuna taj indeks u odnosu na broj stanovnika, on je najveći u regionu. Grad mora naći model kojim će ograničiti broj taksi vozila. Neke drastične mjere ne mogu se sprovesti, ali može se u budućnosti obezbijediti pravni okvir u kojem ćete onemogućiti da se broj taksi vozila povećava u gradu“, kazala je Kalezić.