Osnivački kapital se povećava za 2,5 miliona

119
foto: UBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve banke će, ukoliko bude usvojen zakon o kreditnim institucijama koji je predložila Centralna banka (CBCG), moći da podignu osnivački kapital sa postojećih pet na 7,5 miliona EUR, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka (UBCG), Bratislav Pejaković.

“Kapital banaka u našem sistemu se kreće od 7,9 do 115 miliona EUR. Ti podaci ukazuju da je realna postavka kapitala od 7,5 miliona”, rekao je Pejaković Pobjedi.

On je podsjetio da je osnivački kapital u Hrvatskoj 5,4 miliona EUR.

Kapital banke predstavlja njenu osnovu za podršku klijentima, jer je postojećim propisima dozvoljeno da plasira do 25 odsto sopstvenih sredstava jednoj osobi ili grupi povezanih osoba.

“Solventnost je na nivou sistema 17,47 odsto, a zakonski minimum je deset odsto što ukazuje na dobru kapitalizovanost, ali je zahtjev CBCG da se ona u kontinuitetu ojačava u zavisnosti od strategije i profila rizika sa kojim se susrijeću banke pojedinačno”, objasnio je Pejaković.

Pejakovic je naveo da je solventnost, ili ponderisane bilansne i vanbilansne pozicije u odnosu na kapital, pokazatelj koji ukazuje na stabilnost banke.

On je kazao da sam iznos kapitala nije u fokusu supervizije ukoliko zadovoljava, a zakon nalaže da u osnivanju i tokom poslovanja ne smije da pada ispod propisanog nivoa.

“Da ne bude nedoumica – garanciju stabilnosti sistema imamo kroz tretiranje kapitala, gdje banke kroz izdvajanje obavezne reserve doprinose sigurnosti likvidnosti, ali na stabilnost utiče finansijska infrastuktura kao što je Fond za zaštitu depozita, a u skorijoj budućnosti i fond za sanaciju banaka, koje pune komercijalne banke”. zaključio je Pejaković.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS