Ostvarili solidnu neto dobit

17
foto: Erste banka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste grupa je ostvarila solidnu polugodišnju neto dobit od 732 miliona EUR, zahvaljujući najboljem operativnom rezultatu u prethodnih pet godina, saopštili su njeni predstavnici.

Glavni izvršni direktor Erste grupe, Andreas Treichl, kazao je da su u kompaniji zadovoljni ostvarenim rezultatom, ali i da ima prostora za dalje unaprjeđenje učinka.

„Veoma smo zadovoljni ostvarenom neto dobiti od 732 miliona EUR u prvoj polovini godine. To je veoma dobar rezultat, posebno zato što se zasniva na čvrstim ključnim pokazateljima, od operativnog prihoda i operativnih rashoda do troškova rizika, kapitala i likvidnosti“, rekao je Treichl.

On je naveo da se zdrav makroekonomski rast u regionu, koji je i dalje pokretačka snaga EU, ogleda u godišnjoj stopi rasta obima kreditiranja od sedam odsto na 155,3 milijarde EUR.

„Međutim, rast depozita naših klijenata od osam odsto na 169,7 milijardi EUR predstavlja razlog za zabrinutost u okruženju u kojem su kamatne stope i dalje niske, jer depoziti više nijesu osnov na kojem naši klijenti mogu da grade svoje finansijsko blagostanje“, saopštio je Treichl.

On je dodao da će jedan od glavnih zadataka banke u narednim godinama biti razvoj atraktivnih investicionih proizvoda sa primjerenim nivoima rizika.

„Aktuelni uslovi nam ulivaju povjerenje da ćemo postići ciljeve koje smo zacrtali za našu 200-godišnjicu, a to je da naši prihodi rastu brže od rashoda, da održimo troškove rizika niskim i da postignemo dobar prinos na kapital od iznad 11 odsto“, poručio je Treichl.

Iz Erste grupe su saopštili da je neto prihod od kamata porastao uglavnom u Češkoj, ali i na drugim ključna tržištima, na 2,33 milijarde EUR. Neto prihod od naknada i provizija porastao je na 980,4 miliona EUR zahvaljujući uslugama platnog prometa i kreditnoj aktivnosti.

„Dok je neto rezultat od trgovanja znatno porastao na 310,1 milion EUR, stavka dobici/gubici od finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha smanjila se na 140,1 milion EUR, pri čemu na obje stavke utiču efekti valuacije“, objasnili su iz kompanije.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS