Philibert i Vile Oliva dostavili ponudu za Institut

144
foto: igalospa.com

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konzorcijum češke kompanije Philibert i petrovačkog hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vile Oliva, biznismena Žarka Rakčevića, jedini je dostavio ponudu za kupovinu 56,5 odsto akcija Instituta „Simo Milošević“ u Igalu.

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću podsjetili su da je poziv za prodaju 56,5 odsto akcijskog kapitala Instituta objavljen 16. oktobra, dok je rok za dostavljanje ponuda istekao danas u 12 sati.

HTP Vile Oliva je krajem avgusta prošle godine kupila na Montenegroberzi blizu 26 odsto ili 99,19 hiljada srpskih državnih akcija Instituta za 2,8 miliona EUR.

U skladu sa Planom privatizacije za prošlu godinu, Tenderska komisija za privatizaciju počela je aktivnosti na pripremi i sprovođenju tendera za prodaju akcija Instituta.

„Tokom prošle godine dostavljeno je nekoliko pisama o namjerama potencijalnih investitora za privatizaciju Instituta. Tendersku dokumentaciju su otkupila tri potencijalna učesnika, koji su potpisali izjavu o čuvanju povjerljivih podataka, međutim u predvođenom roku dostavljena je samo ponuda konzorcijuma češke kompanije Philibert, koja je dio Grupe Cimex, i firme Vile Oliva“, navodi se u saopštenju.

Javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom definisani su kvalifikacioni uslovi, kao i minimalni uslovi koje ponuđač treba da ispuni kako bi ponuda bila uzeta u razmatranje. Ispunjenost kvalifikacionih uslova ocjenjivaće se nakon prijema i otvaranja paketa sa ponudom.

„Tenderska komisija neće razmatrati ponude koje ne ispunjavaju minimalne uslove, a otvaranje dostavljene ponude će se obaviti na sjednici Komisije, koja će se održati tokom ove sedmice“, rekli su iz Vlade.

Nakon otvaranja ponude, Komisija će ispitati da li dostavljena ponuda ispunjava kvalifikacione uslove nakon čega će, u roku od 15 dana od otvaranja biti vrjednovana sa aspekta kvaliteta u skladu sa kriterijumima definisanim instrukcijama ponuđačima.

“Tenderska komisija za privatizaciju će, nakon sprovedenog tendera, podnijeti Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte izvještaj o rezultatima tendera zbog usvajanja“, rekli su iz Vlade.