Poslanici raspravljaju o Predlogu zakona o završnom računu budžeta

14
foto: Skupština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas počela raspravu o Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu, koju je, prema riječima poslanika, okarakterisao ekonomski rast od 5,1 odsto, ali i povećanje ukupnog duga.

Generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija, Dragan Darmanović, kazao je da gotovinski deficit za prošlu godinu iznosi 168,9 miliona EUR i čini 3,62 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 67,96 miliona manje u odnosu na 2017.

“Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit u iznosu od 152,8 miliona EUR ili 3,3 odsto BDP-a, što ukazuje da se tekući izdaci finansiraju iz tekućih prihoda čime je ispunjen jedan od glavnih ciljeva definisanih Fiskalnom strategijom”, rekao je Darmanović tokom rasprave u Skupštini.

Prema njegovim riječima, suficit tekućeg budžeta za prošlu godinu veći je 198,2 odsto u odnosu na 2017, ili nominalno 101,8 miliona EUR.

Poslanici su, pored Predloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, razmatrali i Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu i Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije (DRI) od oktobra prošle do oktobra ove godine.

„Tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacija u prošloj godini iznosili su 1,75 milijardi EUR, što je 0,63 odsto manje od planiranog iznosa i čini 37,5 odsto BDP-a“, precizirao je Darmanović.

Budžetska potrošnja je, kako je naveo, u prošloj godini iznosila 1,91 milijardu EUR i 6,2 odsto je veća u odnosu na 2017. godinu, odnosno 0,78 odsto u odnosu na planirani iznos.

Budžetska potrošnja je iznosila 41,06 odsto BDP-a.

Darmanović je saopštio da su kapitalni izdaci u prošloj godini iznosili oko 390 miliona EUR, što je 0,73 odsto više od plana budžeta, a 35,8 odsto više nego 2017.

“Glavni razlog povećanja kapitalnih izdataka je intenziviranje radova na realizaciji prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare”, dodao je Darmanović.

Državni dug je, kako je kazao, na kraju prošle godine iznosio 3,15 milijardi EUR i iznosio je 67,6 odsto BDP-a.