Potpisaće ugovor sa austrijskom kompanijom

52
foto: EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će ubrzo sa austrijskom kompanijom Ivicom holding GmbH potpisati ugovor o zajedničkom razvoju projekta o izgradnji vjetroelektrane (VE) Gvozd, najavio je izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u toj kompaniji, Ivan Mrvaljević.

Skupština akcionara EPCG je krajem avgusta donijela oduku o izgradnji te VE, a Mrvaljević je poručio da je čitav proces bio transparentan i da je apsolutno sve u vezi tog projekta urađeno u skladu sa zakonima i statutom EPCG.

„U prošloj godini počeli smo veliki petogodišnji ciklus investicija čija implementacija je uveliko u toku. Rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih objekata omogućićemo stabilan rad i produženje radnog vijeka elektrana, a uvođenjem naprednih tehnologija i savremenih informacionih sistema upravljanja obezbijediće se njihova automatizacija u cjelini i stvoriti mogućnosti pružanja sistemskih i pomoćnih usluga“, rekao je Mrvaljević Pobjedi.

Prema njegovim riječima, kao jedan od najvećih prioriteta razvoja u narednom periodu prepoznata je potreba za diversifikacijom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, prije svega sunca i vjetra.

„Upravo će gradnja novih proizvodnih objekata dovesti do povećanja konkurentnosti i znatno unaprijediti mogućnosti za trgovinu električnom energijom“, kazao je Mrvaljević.

On je naveo da je planirana gradnja VE snage 50 megavati (MW), očekivane godišnje prozvodnje od oko 150 gigavat sati (GWh).

„Očekivani početak gradnje je proljeće 2021. godine, trajanje radova 18 mjeseci, dok je puštanje elektrane u probni rad predviđeno za jesen 2022. godine“, precizirao je Mrvaljević.

On je dodao da je apsolutno sve urađeno u skladu sa zakonima Crne Gore i Statutom EPCG.

„Počev od prostorno-planskog aspekta, a uvažavajući činjenicu da je izgradnjom VE Krnovo iskorišćen samo dio vjetropotencijala Krnovske visoravni u cilju definisanja uslova za usaglašeno korišćenje raspoloživih prirodnih resursa, u funkciji valorizacije energije vjetra, poljoprivrednog i šumskog zemljišta izrađena je i usvojena u julu prošle godine lokalna studija lokacije Gvozd“, podsjetio je Mrvaljević.