Privremena mjera u korist Vektra Boke

20
foto: MINA

Podgorica, (MINA-BUSINESSS) – Privredni sud donio je privremenu mjeru kojom je zabranio Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom da
onemogući Vektra Boku da koristi četiri plaže u Herceg Novom, pišu Vijesti.

„Privremenom mjerom se zabranjuje Morskom dobru da ometa Vektra Boku u reorganizaciji da nesmetano koristi kupališta hotela Plaža, Tamaris i Igalo, kao i kupališta Žanjic, po osnovu ugovora o korišćenju od 1. avgusta 2009. godine“, navodi se u rješenju Privrednog suda.

Mjera je donijeta nakon prigovora Vektra Boke u kojoj se, nakon stečaja, sprovodi plan reorganizacije.

Morsko dobro je raskinulo ugovor sa Vektra Bokom o zakupu četiri plaže, koje je ta firma dobila na koncesiju na 20 godina, uz obrazloženje da se ne poštuju zakonske i ugovorene obaveze.

To je urađeno u formi izjave koju je Morsko dobro uputilo Vektra Boki 1. jula. Ugovorom o zakupu, međutim, nije predviđena mogućnost raskida ugovora izjavom.

Privremena mjera, koju je donio Privredni sud, trajaće do pravosnažnog okončanja postupka po tužbi koju je Vektra Boka dužna da pokrene u roku od 15 dana od prijema rješenja, kako bi se utvrdilo da li je ugovor o korišćenju morskog dobra „na snazi“.

Pitanje raskida ugovora o korišćenju četiri plaže u Herceg Novom u julu je u parlamentu pokrenuo nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović, koji je, tokom diskusije sa ministrom održivog razvoja i turizma Pavlom Radulovićem, upozorio da je ugovor između Morskog dobra i Vektra Boke nezakonito raskinut i da bi to moglo prouzrokovati ogromnu štetu po državu.

Radulović je tada rekao da ugovor nije nezakonito raskinut, već da ugovoreni uslovi nijesu poštovani.
(kraj) nar