Region da unaprijedi zakonodavstvo o tržištima kapitala

30
foto: www.rcc.int

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Privrede Zapadnog Balkana treba da unaprijede zakonodavstvo o tržištima kapitala, posebno u dijelu zaštite investitora, i usvoje regulativu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i ostalim finansijskim instrumentima, saopštio je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC), Goran Svilanović.

„Da bi privukle više investicija, privrede Zapadnog Balkana moraju razviti finansijska tržišta koja mogu omogućiti kapitalna ulaganja u privatni sektor, ne samo iz zdravog bankarskog sektora, nego i iz dobro regulisane razmjene hartijama od vrijednosti, rizičnog kapitala i alternativnih finansijskih izvora“, rekao je Svilanović na konferenciji Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2018.

On je na panelu pod nazivom Budućnost regionalnih tržišta kapitala, na kojem je RCC bio domaćin u svojstvu partnera, kazao da su razvoj i povezivanje tržišta kapitala u regionu dio takozvanog Berlinskog procesa, koji je dao novu dinamiku saradnji na Zapadnom Balkanu u ključnim ekonomskim oblastima, poput trgovine, investicija, mobilnosti radne snage i digitalne integracije regiona.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS