Sporazum doprinosi eliminisanju biznis barijera

13
foto: Zajednica opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Poreske uprave (PU) i Zajednice opština potpisali su danas Sporazum o saradnji, koji bi trebalo da doprinese eliminisanju biznis barijera, ali i unapređenju poslovnog ambijenta i rada lokalnih poreskih organa.

Sporazum, koji su potpisali direktor PU Miomir M. Mugoša i Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić, trebalo bi, između ostalog, da podigne nivo efikasnosti organa u naplati poreskih obaveza.

„Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje partnerstva i unapređenje saradnje u razmjeni službenih podataka i informacija između informacionih sistema PU i nadležnih organa lokalne uprave, kako bi se obezbijedila blagovremena, tačna i efikasna evidencija prireza porezu na dohodak građana, poreza na nepokretnosti i članskog doprinosa“, navodi se u saopštenju Zajednice opština.

Oni su kazali da će se uspostavljanje procesa razmjene službenih podataka značajno doprinijeti eliminisanju biznis barijera i unapređenju poslovnog ambijenta.

Sporazumom je definisano da PU dostavlja opštinama podatke iz izvještaja o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (IOPPD), Centralnog registara privrednih subjekata (CRPS), registra osiguranika za PIO i zdravstveno osiguranje, kao i finansijskih iskaza, godišnje prijave poreza na dohodak građana (GPPFL) i rješenja za paušalno oporezivanje (RZPO).

„PU se obavezuje da dostavlja podatke nadležnim lokalnim poreskim organima jednom mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni, počev od obrazaca podnijetih u septembru ove godine i bilansa uspjeha za prošlu godinu, uz preuzimanje obaveze za jednokratno dostavljanje podataka koji se odnose na IOPPD obrazac za posljednjih pet godina“, objašnjeno je u saopštenju.

Iz Zajednice opština su dodali da je riječ o širokom obuhvatu službenih podataka povjerljive prirode s kojima se mora postupati s dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom. Ti podaci se mogu upotrijebiti isključivo u svrhu evidencije, naplate i kontrole naplate poreskih obaveza.

„PU i nadležni organi lokalne uprave obavezni su da obezbijede tajnost i zaštitu podataka u skladu sa propisima. Za kvalitet podataka potpisnice Sporazuma odgovaraju u okviru svojih nadležnosti“, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da je potpisivanje Sporazuma rezultat zajedničkih aktivnosti koje su PU i Zajednica opština, u saradnji sa Ministarstvom finansija i opštinama, preduzimale u prethodnom periodu na planu obezbjeđivanja uslova za efikasnije utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda i podizanje nivoa poreske discipline.