Traže produženje roka za doradu optužnice

108
succo (CC0), Pixabay

Podgorica, (M INA-BUSINESS) – Specijalno tužilaštvo tražilo je od Višeg suda u Podgorici produženje roka za doradu optužnice u slučaju Telekom, pišu Dnevne novine.

Specijalni tužilac Saša Čađenović je tražio produženje roka za istragu u tom predmetu, nakon isteka roka od dva mjeseca, u kom je bio dužan da dopuni optužnicu koju je Viši sud vratio na doradu.

Optužnica protiv bivših čelnika Crnogorskog Telekoma, Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, podignuta je 19. juna. Obradović i Ivanović se terete da su tokom privatizacije Telekoma 2005. godine nezakonito pribavili sebi i drugima 2,3 miliona EU.

U Višem sudu tokom razmataranja optužnice krajem jula, Čađenović je naveo da u potpunosti ostaje pri optužnici i dokazima, te da su optuženi osnovano sumnjivi da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret. Za razliku od njega advokati odbrane Zoran Piperović i Dragoljub Đukanović tvrdili su da je optužnica neodrživa, te da posjeduju dokaze koji ukazuju da njihovi klijneti nijesu krivi.

Piperović je tada sudu dostavio zapisnik sa sjednice Borda direktora Telekoma na kojoj je donijeta odluka da ugovor, koji tužilac smatra spornim, bude potpisan i kojom su Obradović i Ivanović dobili ovlašćenje da dokument potpišu.

On je dostavio i biznis plan Telekoma kojim je unaprijed planirana analiza zbog koje je potpisan navodno sporni ugovor, kao i sam taj dokument analizu tržišta regiona koju je uradila firma Roli. Piperović je objasnio da je to činio zato što tužilac u optužnici, uprkos izjavama nekoliko svjedoka da su dokument vidjeli, tvrdi kako ta analiza ne postoji i čak da su optuženi unaprijed znali da ta analiza neće ni biti napravljena.

Piperović je takođe, sudu dostavio nalog za najveću isplatu po tom ugovoru vrijednosti 1,84 miliona EUR koji je, kako je rekao, potpisalo četvoro ljudi. Time je, kako objašnjava, pokazao da je i isplata urađena potpuno po kompanijskoj proceduri, odnosno da njegovi branjenici nijesu u tome imali odlučujuću ulogu. Upravo zbog tih dokaza Viši sud je vratio optužnicu na doradu, tražeći od tužilaštva da provjeri dokumente koje su advokati odbrane dostavili.

U optužnici je navedeno da su optuženi od 27. oktobra do 28. decembra 2005. godine u Podgorici po prethodnom dogovoru i zajedno, Ivanović kao izvršni direktor preduzeća Monet iz Podgorice i Obradović kao predsjednik Odbora direktora Telekom Crne Gore, sa umišljajem, zloupotrijebili službene položaje u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i time drugom pribavili protivpravnu imovinsku korist, a preduzećima Monet i Telekom Crne Gore nanijeli štetu.

Optuženi su 27. oktobra 2005. godine sa preduzećem Rawleing Trading SA iz Londona zaključili ugovor o pružanju konsultantskih usluga, kojim je to preduzeće obavezno da obavi procjenu trenutne situacije u sektoru telekomunikacija u jugoistočnoj Evropi, odnosno Srbiji, Republici Srpskoj, Kosovu i Albaniji i obavezali se da dostave pisane analize, pisane preglede ključnih faktora u označenim državama, više različitih procjena i mogućnosti za ulazak na tržišta telekomunikacija označenih država.

Pisana dokumenta, studije, analize, evaluacije i drugu dokumentaciju je preduzeće Rawleigh Trading SA trebalo da dostavi na registrovanu adresu Moneta u Podgorici osobama koje budu određene, a sve to za cijenu od 2,3 miliona EUR. Tako je 20 odsto ugovorene novčane naknade trebalo da bude uplaćeno preduzeću Rawleigh Trading SA odmah no potpisivanju aneksa ugovora, a 80 odsto ugovorene novčane naknade nakon obavljanja zadataka iz aneksa.