Unaprjeđenje prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije

121
foto Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članovi novoformirane inter-resorske radne grupe Crne Gore i Albanije za pitanja graničnih prelaza razgovarali su o najefikasnijim rješenjima za unaprjeđenje prekogranične saradnje i mogućnostima uspostavljanja koncepta jednog servisnog šaltera na graničnim prelazima Zatrijebačka Cijevna – Grabon i Božaj – Hani Hotit.

Crnogorsko Ministarstvo saobraćaja i pomorstva bilo je domaćin delegaciji Vlade Albanije koju je predvodio generalni direktor za ekonomske i usluge podrške u Ministarstvu infrastrukture i energetike Eduart Ahmeti.

Cilj posjete bio je produbljivanje saradnje i nastavak aktivnosti u okviru Berlinskog procesa i Agende povezivanja.

“Sa posebnom pažnjom razmotreno je sprovođenje reformskih ‘mekih’ mjera iz paketa 2016-2020, koje se u okviru Plana upravljanja reformskim mjerama (CRMP) odnose na uspostavljanje efikasnog drumskog i željezničkog saobraćaja na graničnim prelazima i sagledavanje mogućnosti za uvođenje mehanizma jednog servisnog šaltera na graničnim prelazima između dvaju država”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U tom kontekstu, članovi novoformirane inter-resorske radne grupe dvije države za pitanja graničnih prelaza diskutovali su o najefikasnijim rješenjima za unaprjeđenje prekogranične saradnje i procedura na već postojećim zajedničkim graničnim prelazima Sukobin-Murićani i zajedničke željezničke stanice Tuzi.

“Razgovarano je i o mogućnostima uspostavljanja koncepta jednog servisnog šaltera na graničnim prelazima Zatrijebačka Cijevna-Grabon i Božaj-Hani Hotit. Članovi inter-resorske radne grupe dvaje država su izrazili namjeru da zajedničkim nastupom ispitaju mogućnosti za finansiranje koncepta jednog servisnog šaltera, u okviru postojećih mehanizama finansiranja Evropske unije (EU)”, rekli su iz Ministarstva.

U cilju nastavka aktivnosti vezanih za unaprjeđenje prekogrančne saradnje i podizanja nivoa efikasnosti na tom polju dogovoreno je da se sljedeći sastanak inter-resorske radne grupe održi u aprilu u Tirani.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS