Zadužiće se kod IRF-a

73
foto: monteput.me

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput će se, za investiciju napajanja električnom energijom prioritetne dionice auto-puta, zadužiti kod Investiciono-razvojnog fonda (IRF), koji će sredstva za taj kredit obezbijediti od Evropske investicione banke (EIB), saopštio je izvršni direktor Monteputa, Jonuz Mujević.

„U završnoj fazi su pregovori sa EIB-om preko IRF-a, a tako će se uštedjeti znatna sredstva, jer se radi o kreditima sa značajno nižim kamatnim stopama nego kod komercijalnih banaka”, kazao je Mujević Pobjedi.

Za tu namjenu Monteput će pozajmiti 31,6 miliona EUR, na što je saglasnost dala Vlada. U decembru prošle godine Ministarstvo saobraćaja tražilo je građevinsku dozvolu za izgradnju priključnih dalekovoda i trafostanica za prioritetnu dionicu auto-puta.

Vlada je u februaru, nakon razgovora sa predstavnicima China Road and Bridge Corporation (CRBC), odlučila da tu investiciju realizuje preko državnog preduzeća Monteput. Mujević očekuje do kraja aprila potpisivanje ugovora sa IRF-om.

“Time bi se stekli svi uslovi za raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg izvođača. S obzirom na složenost postupka koji je definisan Zakonom o javnim nabavkama, očekujemo da izvođač bude uveden u posao najkasnije do početka avgusta”, rekao je Mujević i dodao da je rok za završetak tih radova 12 mjeseci.

On je kazao da se trenutno usaglašava ugovor između Monteputa i Crnogorskog elektrodistributivnog (CEDIS) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), kao krajnjih korisnika te infrastrukture za snabdijevanje auto-puta i naselja koja mu gravitiraju.

“Znatno će se poboljšati napajanje dijela Podgorice, seoskih naselja duž trase auto-puta prema Mateševu i ski-centara u Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju i dalje prema sjeveru”, naveo je Mujević, dodajući da nije u potpunosti zadovoljan dinamikom izgradnje auto-puta, jer je jasno da će doći do kašnjenja.

Prema njegovim riječima, jednim dijelom kašnjenje je izazvano nesnalaženjem izvođača radova u samom početku, u fazi izrade projektne dokumentacije, što je uslovilo i kašnjenje u kompletiranju glavnih projekata, kao i ostalih procedura koje su prethodile početku radova, kao što su izdavanje građevinskih dozvola i formiranja gradilišta.

“Ovih dana se očekuje potpisivanje aneksa ugovora resornog ministarstva i CRBC o naknadnim radovima, kao što su pristupna petlja Smokovac i vodosnabdijevanje”, dodao je Mujević.

On je podsjetio da je prošlu poslovnu godinu Monteput završio sa profitom od 1,5 miliona EUR.