Aleksandra Radojević, Direktor Sektora za strategiju i rizike u M:tel-u

100

Rođena je u Zaječaru, 1985. godine. Master studije završila je na UCL (University Collage London) u oblasti profesionalnog računovodstva (MSc in Professional Accountancy), a diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru marketing. Univerzitet Crne Gore 2007. godine proglasio je za najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta.

Aleksandra je član ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Takođe posjeduje licencu ovlašćenog revizora (Ministarstvo finansija Crne Gore) i ovlašćenog javnog računovođe (Savez računovođa i revizora Srbije).

Svoju karijeru započela je u Esenu, u Njemačkoj u kompaniji WAZ Medien Gruppe u sektoru marketinga.

Od 2008. godine radi u odjeljenju revizije u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers u Beogradu, da bi 2009. godine nastavila rad u podgoričkoj kancelariji firme PricewaterhouseCoopers.

Aleksandra je u BDO Podgorica u periodu od 2012. do 2015. godine bila rukovodilac odjeljenja za reviziju nakon čega je unaprijeđena u operativnog direktora.

Od januara 2018. godine imenovana je za direktora Sektora za strategiju i rizike u M:tel-u.

Govori engleski i njemački jezik, udata je i majka je troje dece.