Danijel Kalezić, Predsjednik Upravnog odbora “Queer Montenegro”

248

Predsjednik je Upravnog Odbora Crnogorske LGBTIQ Asocijacije “Queer Montenegro”, jedan od vodećih aktivista za ljudska prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i javno autovan gej muškarac.

Aktivizam na polju promocije ljudskih prava LGBTIQ osoba započeo je prije deset godina 2009. godine u okviru NVO Juventas gdje je angažovan na program prevencije HIV/AIDS-a.

U novembru 2010. godine zajedno sa ostalim LGBTIQ osobama iz Crne Gore osniva aktivističku grupu “Kvir Brigada” koja je krajem 2012. godine prerasla u organizaciju “Kvir Montenegro” koja je započela sa svojim javnim djelovanjem u maju 2013. godine.

Predsjednik je Upravnog odbora Kvir Montenegra i član organizacionog Odbora Povorke ponosa LGBTIQ osoba i prijatelja “Montenegro Prajd”. Aktivistički djeluje na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Član je Upravnog odbora regionalne LGBTIQ asocijacije “ERA” sa sjedištem u Beogradu, nacionalni je ekspert za ljudska prava LGBTIQ osoba evropskog krila Međunarodne LGBT asocijacije “ILGA – Europe” za Crnu Goru, član je Tima povjerenja između LGBTIQ zajednice i Uprave policije Crne Gore, Radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, Radne grupe za pripremu nove Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori (2019-2023), Radne grupe za izradu lokalnog Akcionog plana za LGBT Glavnog grada Podgorice, Nacionalne komisije za HIV/AIDS i Nacionalnog koordinirajućeg tijela za borbu protiv HIV/AIDS-a.