Dijana Milošević, predsjednica Savjeta za prevenciju narkomanije Glavnog grada

135
Foto: MINA

Dijana Milošević je završila osnovne i postdiplomske studije na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, članica je Stručnog tima Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i predsjednica Savjeta za prevenciju narkomanije Glavnog grada.

Pripravnički staž je odradila u Javnoj predškolskoj ustanovi “Đina Vrbica”, a radila je kao psihološkinja i koordinatorka programa rehabilitacije i resocijalizacije u nevladinoj organizaciji 4 Life i stručna saradnica – psihološkinja u nevladinoj organizaciji Fenix Crna Gora.

Milošević je kao edukatorka bila angažovana na projektu pod nazivom Nek igra ostane igra – prevencija patološkog kockanja, kao i na tribinama u okviru projakta pod nazivom Javne tribine – prevencija bolesti zavisnosti. Bila je član monitoring tima na projektu pod nazivom Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu i učesnica seminara o prevenciji socijalne isključenosti korisnika droga.

Milošević je bila i koordinatorka izlazne studije pod nazivom Perspektive razvoja tretmana bolesti zavisnosti kod žena u Crnoj Gori i edukatorka na mnogobrojnim događajima koji su za teme imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti.