Sokolj Begenaj, samostalni savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

82

Sokolj Beganaj je prvi Rom koji je završio fakultet u Crnoj Gori / Filozofski fakultet  – smjer Predškolsko vaspitanje osnovne studije, a zatim specijalističke isti smjer. Oba puta diplomirao sa desetkom. Beganaj je prvi Rom koji je počeo da radi u državnoj instituciji. (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava).

Beganaj je rođen 2. juna 1966 Nikšić u desetoročlanoj romskoj porodici.Diplomirao je 2007. godina na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Smjer – predškolsko vaspitanje, prosječna ocjena devet –  diplmirao sa desetkom. Specijalističke studije, sa prosječnom ocjenom devet – diplomirao sa desetkom, završio je 2008. godine.Na tom fakultetu magistrirao je 2016. godine. Govori Romski, Albanski, Italijanski (osnovno), Njemački (osnovno). Pozorišne predstave u kojima je režirao i glumio su: »Magistar Metle«, »Moj Dnevnik«, »Romska Svadba«, dječije pozorišne predstave » Baš mi ti trebaš«, » Hoću da budem dijete«, »Livada«, »Doktorica Maša«, »Drugarstvo«, »Likovi iz Bajki«, »U školu niks«Objavio zbirku pjesama pod naslovom: »Pjesme o Romima« odnosno Đilja e Rromendar« 2012 godine, na romskom i crnogorskom, objavio je i Autobiografsko djelo pod nazivom: »Obrazovanje jednog Roma od siromaštva do ministarstva«, Magistarski rad: „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore« , istraživanje: » Očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta – promocija istorije, kulture, jezika i drugih obilježja nacionalnog identiteta RE populacije istraživanjem i objavljivanjem publikacije o pripadnicima/cama RE populaciji  na teritoriji opštine Nikšić«.